Πιστοποιητικά

Όλα τα είδη που κατασκευάζει ή εισάγει η εταιρεία μας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο ΦΩΤΟΡΟΗ διαθέτουν πλήρεις τεχνικούς φακέλους με όλες τις πιστοποιήσεις και οδηγίες σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

Έτσι όλα τα είδη μας φέρουν σήμανση CE συμμορφούμενα με τις Κοινοτικές οδηγίες 2006/95/ΕΕ LVD χαμηλής τάσης και 2004/108/EE EMC ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

CE_vert

 

Παράλληλα βρίσκονται σε συμμόρφωση με κάθε Κοινοτική οδηγία που τα αφορά όπως:

 

2006/121/ΕΕ Reach για την θεσμοθέτηση (Καταχώρηση, Εκτίμηση, Έγκριση, Απαγόρευση)  της χρήσης χημικών ουσιών με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

reach_image

2002/95/ΕΕ RoHS για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

RoHS

2012/19/ΕΕ WEEE που αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στα πλαίσια αυτής της Οδηγίας συμμετέχουμε στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ της Ανακύκλωσης Συσκευών με αριθμό μητρώου παραγωγού 00745.recycling

weee

 

Τέλος η εταιρεία μας εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στα εξής πεδία εφαρμογής Σχεδιασμός, Παραγωγή, Διάθεση και Εμπορία Φωτιστικών Διακοσμητικών Ειδών.

 

isologo-grisologo-en

 

 

 

 

error: Content is protected !!