Υπηρεσίες

Εκτός από το σχεδιασμό, παραγωγή, διάθεση και εμπορία φωτεινού διάκοσμου, προσφέρουμε και υπηρεσίες εγκατάστασης και αποξήλωσης των προϊόντων μας καθώς και υπηρεσίες επιδιόρθωσης και ανανέωσης του παλιού σας διάκοσμου.

Για κάθε είδος μας είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε

πλήρη τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά καθώς και για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και αποξήλωσης μπορούμε να σας επισκεφτούμε και να συντάξουμε την ανάλογη τεχνική έκθεση. Τέλος σε περιπτώσεις επιδιορθώσεων σας παρέχουμε επιπλέον δωρεάν εκτίμηση των εργασιών και υλικών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσετε ανανεωμένο φωτεινό διάκοσμο με μειωμένα κόστη.


error: Content is protected !!